Vzory cestovných lístkov

 

Mestská čipová karta

SMS lístok (vzor)

Mestská čipová karta SMS lístok (vzor) 

 

Jednorazové cestovné lístky pre MHD platné
 od 26.09.2014

Základný lístok
0,65 €
Jednopásmový lístok
0,55 €
Doplnkový a nočný
predaj 1,20 €
     
Základný zľavnený
lístok 0,45 €
Jednopásmový
zľavnený lístok 0,35 €
Dovozný lístok
0,35 €
 
Cestujúci je povinný si ihneď pri nástupe do vozidla označiť cestovný lístok v najbližšom označovači cestovných lístkov v smere šípky lícom hore do príslušného otvoru elektronického označovača cestovných lístkov vo vozidle MHD. Označenie JCL na inom, ako určenom mieste, je neplatné. Taktiež dvakrát označený lístok je neplatný, t.j. na cestovnom lístku musí byť len jedenkrát vyznačený číselný kód z elektronického označovača. (Ak má cestujúci na cestovnom lístku označené iba dierky, cestovný lístok si ihneď označí v inom, funkčnom označovači, aby mal na ňom číselný kód.) Označovaný cestovný lístok musí byť v štandardnom stave, v akom bol zakúpený, t.j. v stave, aby mohol byť riadne označený v označovači JCL (nepoškodený, neznečistený, suchý).

 

Prestupné cestovné lístky platné od 26.09.2014

Prestupný základný lístok
0,80 €
Prestupný zľavnený lístok
0,55 €
 

 

Prestupný cestovný lístok je platný, ak si cestujúci bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD na lístku vyznačí v označovači nastúpenie 1. a  2. cesty (prestup). Možný je len jeden prestup.
Maximálny čas medzi obidvoma označeniami je 30 min. Prestup nie je možný na vozidlo tej istej linky. Pri nedodržaní týchto podmienok je cestovný lístok nepl

atný!

 

Jednorazové cestovné lístky pre MHD platné
 od 1.10.2011

Základný lístok
0,65 €
Jednopásmový  lístok
0,55 €
Doplnkový a nočný
predaj 1,20 €
     
Základný zľavnený
lístok 0,45 €
Jednopásmový
zľavnený lístok 0,35 €
Dovozný lístok
0,35 €
 

 

Prestupné cestovné lístky platné od 1.10.2011

Prestupný základný lístok
0,80 €
Prestupný zľavnený lístok
0,55 €
 

 

 

 

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.