Tarifa

Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline upravuje cenové vzťahy medzi Dopravným podnikom mesta Žiliny s.r.o. a cestujúcim v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 110/2011 z 19.9.2011 a § 20 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie o druhoch a cenách cestovných lístkov nájdete v nižšie priložených dokumentoch. V prípade, že potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte naše predajné miesta osobne alebo telefonicky.

Dokumenty na stiahnutie:

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.