Kontakty

 

Adresa sídla spoločnosti:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Prevoľba klapiek priamo 566 0x xx
Ústredňa 566 01 11, 564 37 34
GSM brána, ústredňa 0908 702 445
Riaditeľ DPMŽ, konateľ Ing. Ján Barienčík, PhD.  dpmz@dpmz.sk
Sekretariát riaditeľa 564 37 41   sekretariat@dpmz.sk
Sekretariát fax 564 37 43
Dopravno-prevádzkový námestník 566 01 10 Ing. Ján Šimko jan.simko@dpmz.sk
Technicko-investičný námestník 566 01 13 Ing. Ingrid Lippaiová ingrid.lippaiova@dpmz.sk
Personálno-právne oddelenie 566 01 06 JUDr. Ľubica Kubová lubica.kubova@dpmz.sk
MTZ 566 01 14 p. Peter Bugáň peter.bugan@dpmz.sk
MTZ fax 566 01 39 p. Matúš Mravec matus.mravec@dpmz.sk
Tarifné oddelenie 566 01 01
Oddelenie technického servisu
a technická dokumentácia
566 01 40 p. Peter Kobrtek peter.kobrtek@dpmz.sk
Oddelenie grafikonov 566 01 16 Ing. Anna Kováčová anna.kovacova@dpmz.sk
Sťažnosti -   staznosti@dpmz.sk

Prevádzka trolejbusov a autobusov
Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Centrálny dispečing 565 19 53   dispecing@dpmz.sk
Oddelenie prevádzky trolejbusov 566 01 04
Energodispečing 566 01 43
Oddelenie prevádzky autobusov 516 64 18
Zájazdová doprava 516 64 18 Bc. Vladimír Gelaček vladimir.gelacek@dpmz.sk

Údržba trolejbusov
Kvačalova 2, 011 40 Žilina

Vedúci údržby T-Bus 566 01 29 Ing. Pavol Birčák pavol.bircak@dpmz.sk
Majster údržby T-Bus 566 01 31
Údržba trolejového vedenia 566 01 24

Údržba autobusov
Košická 2, 010 56 Žilina

Vedúci údržby A-Bus 2 399 105 p. Ladislav Kais ladislav.kais@dpmz.sk

Predajne cestovných lístkov,
Prepravná kontrola-pokladňa

Mestský úrad 763 26 54
Hlinkovo námestie 564 30 08
   

Identifikačné údaje spoločnosti:

Registrovaný OR - OS Žilina Odd.: Sro, vl.č.:3510/L

IČO : 36007099, IČ DPH : SK2020447583

IBAN: SK1909000000005035044524

SWIFT/BIC: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

 

Mapa, lokalizácia našej spoločnosti:

 

N 49°13'22'', E 18°43'09''

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.