Verejné obstarávanie

Podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sme obstarávateľ definovaný podľa § 8 ods. 6).

 

Verejné súťaže (nadlimitné zákazky)

Podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Obchodné verejné súťaže

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka v znení neskorších predpisov.

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.