Opravy autobusov

Údržba a opravy autobusov Karosa
Vedúci Ladislav Kais - mobil 0905 511 911, tel.: 041 / 2 399 105

  Opravy autobusov  Opravy autobusov

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. vykonáva vo svojich priestoroch na Košickej ulici údržbu a opravu motorových vozidiel aj pre externých odberateľov na základe objednávok.

Vzhľadom na rôznorodosť motorových vozidiel boli vytvorené tri kategórie, podľa ktorých sú motorové vozidlá zaradené do troch skupín:

  • Skupina A- vozidla A-BUS Karosa rada 700
  • Skupina B- vozidla A-BUS Karosa rada 900
  • Skupina C- ostatné motorové vozidlá

Rozsah vykonávaných prác:

  • výmena oleja
  • premazanie
  • zákazkové opravy
  • diagnostika vozidla vrátane ABS 
Ceny zákazkových opráv za 1 hodinu
Položka Skupina A Skupina B Skupina C
Cena bez DPH 12,28 13,44 12,28
DPH 20%   2,46   2,67   2,46
Cena s DPH 14,74 16,11 14,74

 

Cena za použitie diagnostického prístroja za 1 hodinu
Cena bez DPH 30,00 €
DPH 20%   6,00 €
Cena s DPH 36,00 €


Doplňujúce údaje:
Svoje objednávky zasielajte na adresu Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Košická 2, 010 56 Žilina, tel. č. 041 / 2 399 105 – vedúci servisu A-Bus Ladislav Kais, mobil: 0905 511 911

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.