Archív ankiet

Anketa č. 50
v trvaní od 28.05.2019 do 18.07.2021
Na otázku "Zúčastnite sa Dňa otvorených dverí DPMŽ, ktorý sa uskutoční 15.9.2018?" odpovedalo spolu 4 ľudí. Prevážila odpoveď "nie, akcia nie je pre mňa zaujímavá", za ktorú hlasovalo 2 ľudí čo predstavuje 50,00%.
áno, zúčastním sa po prvýkrát
25,00%
áno, som pravidelný návštevník
0,00%
nie, v danom čase mám iný program
25,00%
nie, akcia nie je pre mňa zaujímavá
50,00%
Anketa č. 49
Na otázku "Vedeli ste, že podľa zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov je zákazané fajčiť v priestore zastávky MHD resp. v prístrešku a vo vzdialenosti 4 metre od neho?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno, pri čakaní na spoj nefajčím", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno, pri čakaní na spoj nefajčím
0,00%
áno, ale fajčím mimo priestoru zastávky
0,00%
nie
0,00%
nie, ale...
100,00%
Anketa č. 48
Na otázku "Ako často sa stretávate s nefungujúcim označovačom cestovných lístkov?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "pri každej ceste", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
pri každej ceste
0,00%
raz za čas
0,00%
zriedka
0,00%
nikdy
100,00%
Anketa č. 47
Na otázku "Aká forma informovania o novinkách a zmenách v MHD Vám najviac vyhovuje?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "detailné informácie na plagátoch vo vozidlách", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
detailné informácie na plagátoch vo vozidlách
0,00%
detailné informácie v zastávkových prístreškoch
0,00%
detailné informácie na webovej stránke
0,00%
prvotná informácie na jednom mieste vo vozidlách
0,00%
prvotná informácia v obrazovkách vo vozidlách s odkazom na web
0,00%
prvotná informácia v jednoriadkových paneloch vo vozidlách s odkazom na web
0,00%
odoberanie noviniek (mailinglist)
100,00%
Anketa č. 46
Na otázku "" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
100,00%
Anketa č. 45
Na otázku "Koľko jázd vykonáte na kúpený SMS lístok?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "1", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
1
0,00%
2
0,00%
3
0,00%
4 a viac
100,00%
Anketa č. 44
Na otázku "Ktorá akcia na Dni otvorených dverí DPMŽ sa Vám najviac páčila?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "prejazd autoumyvárkou", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
prejazd autoumyvárkou
0,00%
exkurzia na dispečing
0,00%
tombola
0,00%
koncert B. Švidraňovej
0,00%
infostánok DPMŽ
0,00%
infostánok Mesta Žilina
0,00%
tarifno-informačný systém (palubný počítač, predajný automat, LED tabule, výhybka)
0,00%
prehliadka priestorov údržby trolejbusu
0,00%
vozidlový park DPMŽ
0,00%
"Kde Vás vodič nevidí"
0,00%
detské dopravné ihrisko
0,00%
stánok Únie nevidiacich
0,00%
historické vozidlá
0,00%
simulátor prevrátenia vozidla
0,00%
program pre deti (skákací hrad, šmykľavka, maľovanie na tvár)
100,00%
Anketa č. 43
Na otázku "Koľko rôznych liniek MHD používate pravidelne pri svojich cestách po meste?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "jednu", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
jednu
0,00%
dve
0,00%
tri až štyri
0,00%
päť až šesť
0,00%
sedem a viac
100,00%
Anketa č. 42
Na otázku "Prečo preferujete jednorazový cestovný lístok pred predplatným lístkom (čipovou kartou) pri PRAVIDELNÝCH CESTÁCH?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "nevedel som o predplatených lístkoch", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
nevedel som o predplatených lístkoch
0,00%
nechcem sa viazať
0,00%
nutnosť vybaviť si čipovú kartu (fotka, návšteva predajného miesta, poplatok)
0,00%
nutnosť dobíjania iba na predajných miestach
0,00%
výhody sú pre mňa zanedbateľné
0,00%
JCL potrebujem ako doklad na preplatenie cestovného
0,00%
iné
100,00%
Anketa č. 41
Na otázku "Uvítali by ste linku s trasou "Železničná stanica - areál fakultnej nemocnice (vjazd cez zadnú vrátnicu) - Železničná stanica" s dvomi zastávkami v areáli nemocnice?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno, išlo by o novú možnosť prepravy do nemocnice", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno, išlo by o novú možnosť prepravy do nemocnice
0,00%
áno, možnosť prepravy vrámci areálu
0,00%
áno, lepšia dostupnosť na oddelenia pri zadnej vrátnici
0,00%
nie, súčasná ponuka spojení do nemocnice je dostatočná
100,00%
Anketa č. 40
Na otázku "Čo Vás vedie k cestovaniu MHD bez platného cestovného lístka?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "nič, vždy cestujem s platným cestovným lístkom", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
nič, vždy cestujem s platným cestovným lístkom
0,00%
nízka početnosť kontrol
0,00%
súhra okolností (minuté jazdy, vybitý mobil, nemám drobné...)
0,00%
nedostatok finančných prostriedkov
0,00%
potreba zvýšenia adrenalínu
100,00%
Anketa č. 39
Na otázku "Viete, že vozidlá MHD sú označené interným číslom pre rýchlu identifikáciu v prípade mimoriadnej udalosti, škody alebo havárie?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno, sledujem číslo uvedené na vonkajšej strane vozidla ako "fanda" MHD", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno, sledujem číslo uvedené na vonkajšej strane vozidla ako "fanda" MHD
0,00%
áno, využil som číslo uvedené v interiéri pre hlásenie poškodenia vo vozidle
0,00%
registrujem dvojmiestne označenie na autobusoch, ale nepoznám účel
0,00%
registrujem trojmiestne označenie na trolejbusoch, ale nepoznám účel
0,00%
nie, nepoznám uvedené označovanie vozidiel
100,00%
Anketa č. 38
Na otázku "Využívate informácie z elektronických informačných tabúľ na zastávkach "Hurbanova" a "Železničná stanica"?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno
0,00%
áno, ale iba zriedkakedy
0,00%
nie, nevedel som o nich
0,00%
nie, často poskytujú neúplné informácie
0,00%
nie
100,00%
Anketa č. 37
Na otázku "Chýbali by Vám elektronické informačné tabule na zastávkach "Hurbanova" a "Železničná stanica"?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno, veľmi", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno, veľmi
0,00%
je mi to jedno
0,00%
nie, ani som o nich nevedel
0,00%
nie, nevyužíval/a som ich
100,00%
Anketa č. 36
Na otázku "Viete, že pred výstupom na zastávke "na znamenie" musíte dať vodičovi včas určené znamenie signalizačným zariadením vozidla?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno ", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno
0,00%
áno viem, ale zabúdam na to
0,00%
áno viem, ale nedávam ho včas
0,00%
nie
100,00%
Anketa č. 35
Na otázku "Spoje nočnej linky využívam na..." odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "odvoz od vlakov a k vlakom zo smeru "Košice"", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
odvoz od vlakov a k vlakom zo smeru "Košice"
0,00%
odvoz od vlakov a k vlakom zo smeru "Bratislava"
0,00%
odvoz od vlakov a k vlakom zo smeru "Praha"
0,00%
odvoz za zábavou v meste
0,00%
odvoz do/z práce v meste
0,00%
prepravu na ošetrenie do fakultnej nemocnice
0,00%
iné
100,00%
Anketa č. 34
Na otázku "Čo najviac oceňujete na žilinskej MHD?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "dobrá informovanosť cestujúcich", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
dobrá informovanosť cestujúcich
0,00%
zastávkové cestovné poriadky
0,00%
možnosť podieľať sa na plánovaných zmenách
0,00%
dodržiavanie cestovného poriadku s výnimkou mimoriadnych situácií
0,00%
spoľahliví a zodpovední vodiči
0,00%
čistota vozidiel
0,00%
postupná modernizácia vozidlového parku
0,00%
hustá sieť automatov na cestovné lístky
0,00%
nič
100,00%
Anketa č. 33
Na otázku "Ak využívate predplatený EXTRA lístok, koľko jázd TÝŽDENNE vykonáte? (1 jazda = jazda bez prestupu)" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "0 až 7", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
0 až 7
0,00%
8 až 14
0,00%
15 až 21
0,00%
22 a viac
0,00%
100,00%
Anketa č. 32
Na otázku "Nechali ste svoje auto stáť počas "Svetového dňa bez áut" (22.9.) a využili sa na prepravu služby MHD?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno
0,00%
áno, ale využil/a som iný druh dopravy
0,00%
nie, nevedel/a som o tomto dni
0,00%
nie, služby MHD využívam stále
0,00%
nie
100,00%
Anketa č. 31
Na otázku "Využili ste v pracovných dňoch spoje linky č. 67 na Vodné dielo Žilina?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno
0,00%
nie, prestup mi nevyhovuje
0,00%
nie, využívam iný spôsob dopravy
0,00%
nevedel som o nich
100,00%
Anketa č. 30
Na otázku "Bol pre Vás čas odchodu mimoriadneho spoja (o 23:20 hod.) zo Staromestských slávností vyhovujúci?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "áno", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
áno
0,00%
nie, vyhovoval by mi neskorší čas odchodu
0,00%
nie, využil som iný druh prepravy
0,00%
nevedel som o čase odchodu mimoriadneho spoja
100,00%
Anketa č. 29
Na otázku "Čo Vás odrádza od cestovania s prestupom?" odpovedalo spolu 0 ľudí. Prevážila odpoveď "vyššia cena lístka", za ktorú hlasovalo 0 ľudí čo predstavuje 0,00%.
vyššia cena lístka
0,00%
čakanie dlhšie ako 7 minút
0,00%
neistota prestupu
0,00%
zníženie komfortu pri cestovaní
0,00%
nič
100,00%
Anketa č. 28
v trvaní od 26.02.2015 do 30.03.2015
Na otázku "Aký druh cestovného lístka (CL) využívate?" odpovedalo spolu 505 ľudí. Prevážila odpoveď "som Žilinčan; predplatný CL", za ktorú hlasovalo 243 ľudí čo predstavuje 48,12%.
som Žilinčan; jednorazový (papierový) CL
27,33%
som Žilinčan; predplatný CL
48,12%
som Žilinčan; SMS lístok
2,77%
nie som Žilinčan; jednorazový (papierový) CL
14,65%
nie som Žilinčan; predplatný CL
5,54%
nie som Žilinčan; SMS lístok
1,59%
Anketa č. 27
v trvaní od 16.01.2015 do 26.02.2015
Na otázku "Využívate vyhľadanie spojenia prostredníctvom vyhľadávača "Najbližšie odchody spojov podľa zastávok" v sekcii "Cestovné poriadky"?" odpovedalo spolu 222 ľudí. Prevážila odpoveď "áno", za ktorú hlasovalo 107 ľudí čo predstavuje 48,20%.
áno
48,20%
nie
24,77%
nevedel/a som o ňom
27,03%
Anketa č. 26
v trvaní od 01.12.2014 do 15.01.2015
Na otázku "Ako ste spokojní s cestovaním v nových nízkopodlažných autobusoch Solaris Urbino 12?" odpovedalo spolu 327 ľudí. Prevážila odpoveď "veľmi ", za ktorú hlasovalo 237 ľudí čo predstavuje 72,48%.
veľmi
72,48%
je to štandard
14,68%
sú aj lepšie
12,84%
Anketa č. 25
v trvaní od 30.10.2014 do 01.12.2014
Na otázku "Ako ste spokojní s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet vo vozidlách MHD?" odpovedalo spolu 230 ľudí. Prevážila odpoveď "ešte som to nevyskúšal/a", za ktorú hlasovalo 108 ľudí čo predstavuje 46,96%.
veľmi spokojný/á
15,65%
pripojenie mohlo byť rýchlejšie
5,65%
ešte som to nevyskúšal/a
46,96%
nevedel/a som o tom
17,83%
nevyužívam túto službu
13,91%
Anketa č. 24
v trvaní od 25.09.2014 do 29.10.2014
Na otázku "Vedeli ste, že podľa platného prepravného poriadku musí dať cestujúci s kočíkom znamenie vodičovi pred nástupom do vozidla?" odpovedalo spolu 209 ľudí. Prevážila odpoveď "nie, nevedel/a som o tom", za ktorú hlasovalo 160 ľudí čo predstavuje 76,56%.
áno
18,66%
áno, ale nepokladal/a som to za povinnosť
4,78%
nie, nevedel/a som o tom
76,56%
Anketa č. 23
v trvaní od 16.09.2014 do 24.09.2014
Na otázku "Ako ste spokojní s cestovaním v predvádzacom hybridnom autobuse ŠKODA H12?" odpovedalo spolu 75 ľudí. Prevážila odpoveď "veľmi ", za ktorú hlasovalo 37 ľudí čo predstavuje 49,33%.
veľmi
49,33%
podobne ako v inom nízkopodlažnom autobuse
30,67%
mohlo by to byť ešte lepšie
20,00%
Anketa č. 22
v trvaní od 31.07.2014 do 16.09.2014
Na otázku "Viete, že na zastávke "Na znamenie" musí cestujúci, ktorý chce z vozidla vystúpiť, dať vodičovi včas určené znamenie signalizačným zariadením vozidla?" odpovedalo spolu 303 ľudí. Prevážila odpoveď "áno", za ktorú hlasovalo 252 ľudí čo predstavuje 83,17%.
áno
83,17%
áno, ale nepokladal/a som to za povinnosť
11,88%
nie, nevedel/a som o tom
4,95%
Anketa č. 21
v trvaní od 23.06.2014 do 30.07.2014
Na otázku "Uprednostňovali by ste zrýchlené spoje do 5 zastávok aj za cenu dvojpásmového lístka?" odpovedalo spolu 316 ľudí. Prevážila odpoveď "nie", za ktorú hlasovalo 197 ľudí čo predstavuje 62,34%.
áno
24,68%
nie
62,34%
niekedy (podľa okolností)
12,98%
Anketa č. 20
v trvaní od 07.05.2014 do 23.06.2014
Na otázku "Využili ste niektorý z tipov na výlet s MHD?" odpovedalo spolu 241 ľudí. Prevážila odpoveď "nie, nevedel som o nich", za ktorú hlasovalo 92 ľudí čo predstavuje 38,17%.
áno
12,03%
áno, ale automobilom
4,56%
nie, ale plánujem využiť
17,01%
nie, nevedel som o nich
38,17%
nie, nie sú veľmi atraktívne
28,23%
Anketa č. 19
v trvaní od 01.04.2014 do 07.05.2014
Na otázku "Ovplyvňuje Vás počasie pri rozhodovaní o použití MHD?" odpovedalo spolu 248 ľudí. Prevážila odpoveď "nie, cestujem bez závislosti od počasia", za ktorú hlasovalo 121 ľudí čo predstavuje 48,79%.
áno, pri nepriaznivom počasí cestujem MHD
29,84%
áno, v zimnom období cestujem iba MHD
2,02%
áno, za pekného počasia pravidelné cesty MHD prerušujem pešou chôdzou
19,35%
nie, cestujem bez závislosti od počasia
48,79%
Anketa č. 18
v trvaní od 07.02.2014 do 01.04.2014
Na otázku "Rozhodujete sa o voľbe prepravy MHD na základe ponuky voľného MIESTA NA SEDENIE vo vozidle?" odpovedalo spolu 467 ľudí. Prevážila odpoveď "nie, neovplyvňuje ma to", za ktorú hlasovalo 311 ľudí čo predstavuje 66,60%.
áno, vždy
12,63%
áno, ale iba mimo špičky
1,93%
nie, neovplyvňuje ma to
66,60%
to záleží od okolností
15,42%
preferujem státie vo vozidle
3,42%
Anketa č. 17
v trvaní od 02.01.2014 do 07.02.2014
Na otázku "Ako často využívate SMS lístok?" odpovedalo spolu 455 ľudí. Prevážila odpoveď "nikdy", za ktorú hlasovalo 194 ľudí čo predstavuje 42,64%.
denne
3,30%
aspoň raz do týždňa
2,86%
aspoň raz do mesiaca
10,11%
občas
38,46%
nikdy
42,64%
neviem nič o SMS lístku
2,63%
Anketa č. 16
v trvaní od 13.11.2013 do 01.01.2014
Na otázku "Ktorý spôsob vyhľadávania spojenia (cestovný poriadok - ďalej "CP") preferujete?" odpovedalo spolu 480 ľudí. Prevážila odpoveď "vyhľadávač na dpmz.sk", za ktorú hlasovalo 297 ľudí čo predstavuje 61,88%.
vyhľadávač na dpmz.sk
61,88%
zastávkový CP
3,33%
"vreckový" tlačený CP
2,50%
CP v mobile (JAVA)
10,42%
CP v mobile (Android)
10,42%
vyhľadávač maps.google.sk
2,50%
vyhľadávač cp.sk
4,58%
iný spôsob
4,37%
Anketa č. 15
v trvaní od 07.10.2013 do 12.11.2013
Na otázku "Ako často by mal DPMŽ organizovať deň otvorených dverí?" odpovedalo spolu 218 ľudí. Prevážila odpoveď "každý rok", za ktorú hlasovalo 177 ľudí čo predstavuje 81,19%.
každý rok
81,19%
raz za dva roky
4,13%
raz za tri roky
3,67%
vôbec neorganizovať
11,01%
Anketa č. 14
v trvaní od 13.08.2013 do 07.10.2013
Na otázku "Aký typ sedadiel vo vozidlách MHD je podľa Vás najvhodnejší?" odpovedalo spolu 431 ľudí. Prevážila odpoveď "Plastové, sedacia časť čalúnená", za ktorú hlasovalo 298 ľudí čo predstavuje 69,14%.
Celoplastové
5,34%
Plastové potiahnuté textíliou
11,37%
Plastové, sedacia časť čalúnená
69,14%
Koženkové
7,66%
Drevené
6,49%
Anketa č. 13
v trvaní od 10.06.2013 do 13.08.2013
Na otázku "Ako sa zmenil Váš počet jázd za posledný polrok?" odpovedalo spolu 563 ľudí. Prevážila odpoveď "Poklesol", za ktorú hlasovalo 208 ľudí čo predstavuje 36,94%.
Vzrástol
21,67%
Poklesol
36,94%
Nezmenil
21,31%
Začal/a som využívať MHD
7,10%
Jazdy nepočítam, využívam EXTRA lístok
12,98%
Anketa č. 12
v trvaní od 04.02.2013 do 10.06.2013
Na otázku "Aká je Vaša spokojnosť s cestovaním novými nízkopodlažnými trolejbusmi?" odpovedalo spolu 1269 ľudí. Prevážila odpoveď "Vysoká", za ktorú hlasovalo 931 ľudí čo predstavuje 73,36%.
Vysoká
73,36%
Priemerná
17,49%
Nízka
9,15%
Anketa č. 11
v trvaní od 06.12.2012 do 04.02.2013
Na otázku "Využívate linku č. 30 po zmene jej trasy?" odpovedalo spolu 328 ľudí. Prevážila odpoveď "Využívam, kratšia jazdná doba ", za ktorú hlasovalo 205 ľudí čo predstavuje 62,50%.
Cestujem ako predtým
24,09%
Využívam, kratšia jazdná doba
62,50%
Začal som cestovať MHD
13,41%
Anketa č. 10
v trvaní od 08.10.2012 do 06.12.2012
Na otázku "Akú zmenu by ste navrhli v spojoch nočnej linky č. 50" odpovedalo spolu 675 ľudí. Prevážila odpoveď "rozšírenie v piatok, sobotu", za ktorú hlasovalo 547 ľudí čo predstavuje 81,04%.
obmedzenie v pracovných dňoch
1,19%
rozšírenie v piatok, sobotu
81,04%
úplné zrušenie nočnej dopravy
9,63%
bez zmeny
8,14%
Anketa č. 9
v trvaní od 26.01.2012 do 08.10.2012
Na otázku "Aké sú Vaše priority pri hodnotení kvality MHD?" odpovedalo spolu 2496 ľudí. Prevážila odpoveď "Hustota spojov", za ktorú hlasovalo 1147 ľudí čo predstavuje 45,95%.
Cena
31,93%
Hustota spojov
45,95%
Presnosť odchodov
6,37%
Dochádzková vzdialenosť na zastávku
1,52%
Pohodlie cestovania
6,17%
Prístup zamestnancov
8,06%
Anketa č. 8
v trvaní od 09.12.2011 do 05.01.2012
Na otázku "Ako ste spokojní s cestovaním v predvádzacom autobuse SOLARIS Urbino 12?" odpovedalo spolu 219 ľudí. Prevážila odpoveď "Veľmi", za ktorú hlasovalo 124 ľudí čo predstavuje 56,62%.
Veľmi
56,62%
Je to štandard
6,85%
Sú aj lepšie
36,53%
Anketa č. 7
v trvaní od 22.11.2011 do 26.01.2012
Na otázku "Aký je Váš názor na informačné LCD obrazovky v interiéri vozidiel MHD?" odpovedalo spolu 439 ľudí. Prevážila odpoveď "Mierny prínos", za ktorú hlasovalo 206 ľudí čo predstavuje 46,92%.
Nevyhnutnosť
31,44%
Mierny prínos
46,92%
Žiadny prínos
21,64%
Anketa č. 6
v trvaní od 25.10.2011 do 22.11.2011
Na otázku "Ako ste spokojní s cestovaním v predvádzacom autobuse SOR NB 12 City?" odpovedalo spolu 203 ľudí. Prevážila odpoveď "Veľmi", za ktorú hlasovalo 98 ľudí čo predstavuje 48,28%.
Veľmi
48,28%
Je to štandard
13,30%
Sú aj lepšie
38,42%
Anketa č. 5
v trvaní od 17.08.2011 do 25.10.2011
Na otázku "Potrebuje Žilina nočné spoje od Pondelka do Štvrtka v čase od 00:00 do 4:00 hod.?" odpovedalo spolu 1088 ľudí. Prevážila odpoveď "áno", za ktorú hlasovalo 869 ľudí čo predstavuje 79,87%.
áno
79,87%
nie
20,13%
Anketa č. 4
v trvaní od 06.06.2011 do 17.08.2011
Na otázku "Privítali by ste zavedenie linky na vodné dielo počas víkendov?" odpovedalo spolu 818 ľudí. Prevážila odpoveď "Výborný nápad", za ktorú hlasovalo 724 ľudí čo predstavuje 88,51%.
Výborný nápad
88,51%
Slabý efekt
3,06%
Úplne zbytočné
8,43%
Anketa č. 3
v trvaní od 21.12.2010 do 06.06.2011
Na otázku "Ako sa Vám páčia nové označníky zastávok MHD?" odpovedalo spolu 1202 ľudí. Prevážila odpoveď "Je to super", za ktorú hlasovalo 679 ľudí čo predstavuje 56,49%.
Je to super
56,49%
Má to úroveň
22,63%
Štandard
11,65%
Staré boli lepšie
9,23%
Anketa č. 2
v trvaní od 06.09.2010 do 21.12.2010
Na otázku "Ako sa Vám páči nový vzhľad zastávkových cestovných poriadkov?" odpovedalo spolu 790 ľudí. Prevážila odpoveď "Má to úroveň", za ktorú hlasovalo 466 ľudí čo predstavuje 58,99%.
Je to super
18,35%
Má to úroveň
58,99%
Môže byť
13,67%
Tie staré boli lepšie
8,99%
Anketa č. 1
v trvaní od 16.12.2009 do 29.09.2011
Na otázku "Ako sa Vám páči nová web stránka DPMŽ?" odpovedalo spolu 1927 ľudí. Prevážila odpoveď "Super vec", za ktorú hlasovalo 778 ľudí čo predstavuje 40,37%.
Super vec
40,37%
Veľmi dobrá
21,17%
Môže byť
15,78%
Katastrofa
22,68%
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.