Cestovný poriadok v mobile

Dopravný podnik ponúka cestujúcim možnosť mať cestovný poriadok stále so sebou prostredníctvom aplikácie "Cestovný poriadok v mobilnom telefóne".

Aplikácia ponúka možnosť vyhľadania spojenia medzi zastávkami, odchody spojov z vybranej zastávky a zobrazenie cestovného poriadku vybranej linky.
 

ANDROID

Pre mobilné telefóny vybavené OS Android sú pripravené dva druhy aplikácie:

1. "on-line" aplikácia JRm - ide o aplikáciu s nutnosťou pripojenia mobilu na internet, pretože všetky potrebné dáta cestovných poriadkov sa nachádzajú na serveri. 
Výhodou je, že aplikácia ponúka vždy aktuálne informácie cestovných poriadkov a tak nie je potrebná jej aktualizácia po každej zmene cestovného poriadku.
Po stiahnutí je potrebné aplikáciu nainštalovať.

Pozn.: k dispozícii je aktualizácia aplikácie z 2. februára 2015 (verzia 2.5.1), ktorá obsahuje opravu zobrazenia smerov okružných liniek a zároveň poskytuje lepšie vyhľadávanie spojenia.

Odkaz na stiahnutie pre OS AndroidJRm 

 

2. "off-line" aplikácia CP_DPMZ - ide o aplikáciu bez nutnosti pripojenia mobilu na internet, a preto je potrebné aplikáciu po každej zmene cestovného poriadku aktualizovať. 
Po stiahnutí je potrebné aplikáciu nainštalovať.

Súbor na stiahnutie: CP_DPMZ.apk 
 

 JAVA

Pre mobilné telefóny podporujúce aplikácie v programovacom jazyku JAVA je pripravená aplikácia CP_DPMZ. Ide o "off-line" aplikáciu, a tak na jej používanie nie je potrebné internetové pripojenie. Avšak po každej zmene v cestovnom poriadku je nutné aplikáciu aktualizovať.

Aktuálnosť aplikácie je možné skontrolovať prostredníctvom porovnania dátumu kompilácie, ktorý nájdete v aplikácií nasledovne: 
Menu/7-Nápoveda/Dátum kompilácie.

Aplikáciu nie je potrebné po stiahnutí inštalovať, ale iba prekopírovať do ľubovoľnej zložky v telefóne.

Súbor na stiahnutie: CP_DPMZ.jar - súbor na kopírovanie
                                 CP_DPMZ.jad 
 

 Návod na obsluhu aplikácie (JAVA) 

  

 iOS

Pre mobilné telefóny založené na operačnom systéme iOS (Apple) je pripravená aplikácia JRmTá dokáže pracovať v móde "on-line" tzn. s potrebným pripojením mobilného telefónu na internet, ako aj v "off-line" móde, kedy sa dáta cestovného poriadku stiahnu do mobilného telefónu. 

Pozn.: k dispozícii je aktualizácia aplikácie z 13. februára 2015 (verzia 1.0.8), ktorá obsahuje opravy chýb.

Odkaz na stiahnutie pre iOSJRm 

 

Windows Phone

Pre mobilné telefóny pracujúce na platforme Windows Phone je pripravená aplikácia JRmVyužívať ju možno v dvoch režimoch a to buď v  "on-line" (na korektné fungovanie je potrebné mať prístup internet) alebo v "off-line" móde (dáta cestovného poriadku sa po prvom pripojení na internet stiahnu do mobilného telefónu, pričom ďalšie internetové pripojenie nie je nutné). 

Pozn.: k dispozícii je aktualizácia aplikácie z 26. februára 2015 (verzia 1.0.3), ktorá obsahuje opravy chýb.

Odkaz na stiahnutie pre Windows PhoneJRm 

 

 Aktualizácia aplikácií

Aktualizácia "off-line" aplikácií cestovného poriadku v mobile (CP_DPMZ.apkCP_DPMZ.jar) sa vykonáva opätovným stiahnutím a inštaláciou novej aplikácie. 

Upozornenie: Pred inštalovaním (kopírovaním) novej verzie je potrebné starú verziu úplne odinštalovať a až následne inštalovať (kopírovať) novú verziu.

Platnosť aktualizácie od: 1.4.2015

(Dátum kompilácie: 25.3.2015 - aktualizácia obsahuje úpravy cestovných poriadkov liniek MHD platných od 1. apríla 2015.) 

Fotogaléria

JRm aplikácia pre android CP_DPMZ aplikácia pre Android CP_DPMZ aplikácia pre JAVA JRm aplikácia pre Windows Phone JRm aplikácia pre iOS
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.