SMS lístok

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. spustil dňa 15.2.2010 predaj lístkov na MHD aj prostrednítvom mobilného telefónu. Cestujúci si môžu takýto lístok zakúpiť zaslaním prázdnej SMS alebo SMS s ľubovolným textom správy na číslo 1155.

Predaj elektronického cestovného lístka, zakúpeného mobilným komunikačným zariadením vo forme SMS, sa realizuje v spolupráci s agregátorom a slovenskými mobilnými operátormi (Telekom, Orange, O2, 4ka) v rozsahu licencií NBS udelených mobilným operátorom.

Cena SMS lístka je 1,60 € a jeho platnosť je 60 minút od doručenia potvrdzujúcej SMS správy a je možné ju využiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia platnosti.

Do vozidla smie cestujúci nastúpiť až s prijatou potvrdzujúcou SMS správou!

Po obdržaní potvrdzujúcej SMS správy, ktorá okrem iného obsahuje údaje o cene a časovej platnosti, táto tiež obsahuje kontrolný kód. Túto SMS správu je cestujúci povinný uchovať si v mobilnom telefóne počas celej prepravy v prostriedkoch MHD a na požiadanie prepravného kontrolóra sa ňou preukázať pri kontrole.

SMS lístok


SMS cestovný lístok možno použiť aj ako dovozné za prepravu psa.

Daňový doklad je možné vytlačiť z internetového portálu http://www.smslistky.sk/dpmz/login.php.

Cestujúcemu je umožnený, prostredníctvom zadania telefónneho čísla použitého na nákup SMS cestovného lístka a overovacieho kódu, prístup do systému, ktorý obsahuje kompletný zoznam vydaných SMS cestovných lístkov pre dané telefónne číslo. Potvrdením výberu SMS cestovného lístka alebo daného časového obdobia sa zobrazí elektronický daňový doklad, s možnosťou tento si vytlačiť.

SMS cestovný lístok platí aj na nočných spojoch, na linke č. 50.

Bližšie podmienky o zakúpení a používaní SMS cestovného lístka si môžete pozrieť nižšie.

Dokumenty na stiahnutie:

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.