Prejazd vozidiel a jazdných súprav nadrozmerného nákladu cez mesto Žilina

     Uvedené informácie sa týkajú zamedzeniu úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu trolejového vedenia z dôvodu nadrozmernej výšky nákladu.

 
    V meste Žilina je v prevádzke trolejbusová doprava, kde je systém napájania trolejbusov prevedený trolejovým vedením, umiestneným na podperách trolejového vedenia vo výške 5,5m.Napätie v trolejovom vedení je 750V jednosmerných. Z týchto dôvodov je stanovená výška prepravy nákladov, z hľadiska bezpečnej vzdialenosti od trolejového vedenia , na 4 m.  Nad 4 m celkovej výšky vozidla, alebo jazdnej súpravy, je nutný doprovod pracovníkov údržby trolejového vedenia. V prílohe č.2 sú vytypovanné najdôležitejšie križovatky, kde sa prechádza pod zatrolejovaný úsek cesty.
 
Informácie o kontakte pre zabezpečenie doprovodu: Vedúci oddelenia dopravnej infraštruktúry a energetiky Jaroslav Janus. Tel.: 041 5660 153, 0917 223 425, email: jaroslav.janus@dpmz.sk
 
Príloha č.1:
 
Dôležité ustanovenia z vyhlášok o preprave nadrozmerných nákladov:
 
V Y H L Á Š K A
č. 464/2009 Z.z.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 

§ 14 Prevádzka nadrozmerných vozidiel
Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje 3 m alebo celková výška prevyšuje 4,3 m alebo celková dĺžka prevyšuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu, 25) ktoré upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy.  Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne obmedzeniu cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu. 25)
 
25) § 5 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
 
Výňatok z Prílohy č.1 k nariadeniu vlády č. 349/2009 Z.z.
 
Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav:
 
b.) najväčšia prípustná výška
  1. vozidiel kategórie L1c, L2c, L3c, L4c, L5c, L6c, L7c, Ls 2,50 m
  2. vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, Ps 4,00 m
  3. vozidiel kategórie N3 a O4 určených na prepravu vozidiel 4,20 m
  4. súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a O4) 4,00 m
    +2 % výšky
 
 

 

Príloha č.2:
 Vjazdy na ulice s trolejovým vedením
Zo smeru
Smer
GPS
Košická
Sv. Cyrila a Metoda
49.217853,18.762736
Nemocničná
Košická
49.219065,18.758831 49.218859,18.759426
Na Horevaží
Košická
49.219556,18.758833
Pavla Országha Hviezdoslava
1. mája
49.225757,18.749008
Kysucká, Sasinkova
Pavla Országha Hviezdoslava
49.227842,18.740619
Vysokoškolákov
Veľký diel
49.203131,18.763967
kruhový objazd Solinky
Obvodová
49.196309,18.737859
Rajecká
Hlinská, Obvodová
49.20543,18.733524
Mostná, Hlinská
oba smery z Mostnej
49.214072,18.736786 49.214338,18.737531
Veľká Okružná
Hálkova
49.220565,18.735836 49.220733,18.735697
Rondel
príjazdy z Mostnej
49.219295,18.73136   49.218142,18.731566
Priemyselná
Kvačalova
49.22287,18.721706
Škultétyho
Závodská cesta
49.215948,18.725858
Martina Rázusa
Priemyselná
49.222812,18.721924
Hôrecká cesta
Mateja Bela
49.207505,18.709357
 
 
 
Miesta zo zníženou výškou trolejového vedenia (podjazdy)
Miesto
Výška
GPS
ul.Obchodná (lávka)
4.74 m
49.209744,18.76106
ul. Vysokoškolákov (plaváreň)
4,36 m
49.214314,18.746683 49.214563,18.746243
ul.Tajovského (most smer Bôrik)
4,59 m
49.214072,18.743523
Centrálna (lávka)
4,52 m
49.202023,18.738062
 

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.