O spoločnosti

Takmer osemdesiatpäťtisícové krajské mesto Žilina sa rozprestiera na severozápade Slovenska. Je rozvinutým priemyselným, obchodným, kultúrnym, a vzdelávacím centrom SR. (www.zilina.sk)

Mestskú hromadnú dopravu v tomto meste zabezpečuje Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. od 1.11.1993. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je spoločnosťou, v ktorej má mesto Žilina 100% podiel. DPMZ

K 1. 7. 2023 mal podnik 265 zamestnancov. Vo svojom vozidlovom parku má 44 trolejbusov a 40 autobusov. Prevádzka MHD je vykonávaná na 8 trolejbusových a 11 autobusových linkách. Denné dopravné výkony predstavujú nasledovný počet kilometrov:

v pracovný deň T-Busy 6 126 km
  A-Busy 6 672 km
v sobotu-nedeľu T-Busy 3 908 km
  A-Busy 2 814 km

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. prevádzkuje 2 vozovne. Trolejbusová vozovňa je spolu s administratívnou budovou situovaná v mestskej časti Závodie, na ulici Kvačalova. Autobusová vozovňa, spolu s priestormi údržby a opráv, je situovaná na Košickej ulici. V centre mesta sa nachádza klientske centrum, v ktorom sú zákazníkom poskytované služby pre cestujúcich, ako je predaj cestovných lístkov, personifikácia a dobíjanie jázd na čipové karty, predaj cestovných poriadkov, vydávanie preukazov na zľavu, poskytovanie informácií o doprave a pod. Paletu služieb dopĺňajú predajné automaty na papierové cestovné lístky v počte 46 ks. Všetky sú schopné vytlačiť viac druhov lístkov.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je taktiež súčasťou Integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja.

Vo svojom vozidlovom parku má Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. aj zájazdový autobus, ktorým vykonáva medzinárodnú i vnútroštátnu nepravidelnú autobusovú dopravu. 

Dokumenty na stiahnutie:

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.