Cestovanie s kočíkom v MHD

Cieľom Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. je poskytovať nielen kvalitné prepravné služby, ale aj maximálne dbať na bezpečnosť cestujúcich pri preprave. Z toho titulu sme pripravili pre cestujúcu verejnosť sekciu venovanú správnemu a bezpečnému cestovaniu s kočíkom v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Na to, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť prepravy pri cestovaní osoby s dieťaťom v kočíku, aj samotného dieťaťa, je potrebné dodržiavať nižšie uvedené základné pravidlá vychádzajúce z platného Prepravného poriadku MHD.

Zároveň dávame do pozornosti krátke video, v ktorom sú zhrnuté všetky dôležité pravidlá pre správne cestovanie s kočíkom v MHD v Žiline.

Všeobecné podmienky

1. Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden kočík s dieťaťom ZDARMA.
2. Preprava kočíka s dieťaťom sa môže uskutočniť len so súhlasom vodiča.
3. Vodič má právo, s prihliadnutím na obsadenie vozidla, povoliť súčasnú prepravu viacerých kočíkov.
4. Vodič má právo, odmietnuť prepravu kočíka, vzhľadom na aktuálne zaplnenie vozidla cestujúcimi. 
5. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka, je povinný, pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom, toto miesto uvoľniť.
6. Kočík sa môže do vozidla naložiť a z vozidla vyložiť len dverami na to určenými, pričom sa môže umiestniť iba na miesto určené na jeho prepravu.
7. Dopravca nezodpovedá za poškodenie kočíka pri nesprávnej manipulácii pri jeho nakladaní, uložení a vykladaní z vozidla. 
8. Cestujúci s kočíkom je zodpovený za všetky škody spôsobené dopravcovi pri manipulácii s kočíkom počas prepravy. 

Povinnosti cestujúceho

1. Pred nástupom osobne nahlásiť vodičovi alebo zdvihnutím ruky dať znamenie o úmysle prepraviť sa s kočíkom. 
2. Naloženie a vyloženie kočíka si cestujúci zabezpečuje sám a to dvermi nato určenými - sú označené piktogramom.
3. Pri nástupe dodržať poradie príchodu na zastávku.
4. Konať tak: 
a) aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s kočíkom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu a obmedzeniu ostatných cestujúcich,
b) aby kočík nepoškodil alebo nezašpinil odev, obuv, príručnú batožinu ostatných cestujúcich,
c) aby kočík nepoškodil a nezašpinil súčasti alebo zariadenia vozidla.
5. Počas jazdy zaistiť kočík kočíkovou brzdou a nevzdiaľovať sa od neho.
6. Pred výstupom z vozidla upozorniť vodiča na predĺžený čas výstupu stlačením príslušného signalizačného zariadenia vozidla.

Umiestnenie signalizačného zariadenia vozidla (signalizačného tlačidla)

Piktogram a umiestnenie signalizačných tlačidiel je rôzne v závislosti od druhu a typu vozidla, pričom ich umiestnenie je možné rozdeliť nasledovne: 

  • tlačidlá nachádzajúce sa na vertikálnych a vodorovných madlách v interiéri vozidla (často nad alebo pod označovačom cestovných lístkov),
  • tlačidlá umiestnené pod oknom v priestore vyhradenom na prepravu kočíka, 
  • tlačidlá umiestnené nad dverami v interiéri vozidla,
  • tlačidlá umiestnené v strope interiéru vozidla.

Názorné umiestnenie tlačidiel je možné si pozrieť nižšie vo fotogalérii.

Veríme, že dodržiavaním týchto pravidiel bude zabezpečená maximálna bezpečnosť prepravy osoby s dieťaťom v kočíku.

 - DPMŽ -

Dokumenty na stiahnutie:

Fotogaléria

detail signalizačného tlačidla (trolejbus ŠKODA - Solaris 26Tr a 27Tr) nízkopodlažný trolejbus Škoda 30Tr (31Tr) SOR nízkopodlažný trolejbus Škoda 30Tr (31Tr) SOR nízkopodlažný autobus Solaris Urbino 12 detail signalizačného tlačidla (Solaris Urbino 12) autobus Karosa B952 Exteriérové tlačidlo - nízkopodlažný autobus Iveco Hybrid Exteriérové tlačidlo - nízkopodlažný autobus/trolejbus Solaris nízkopodlažný autobus IVECO Urbanway 12 Hybrid autobus ŠKODA 26SH01 Perun (elektrobus) detail signalizačného tlačidla (elektrobus ŠKODA 26SH01 Perun)

Používate integrované cestovné lístky pri cestovaní linkami MHD v tarifnej zóne 100 - MESTO Žilina?Archív ankiet
SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.