Obchodné verejné súťaže

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka v znení neskorších predpisov.

rok 2015 

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Zabezpečenie ochrany objektov a súvisiace služby pre DPMŽ 19.03.2015    
Cestovné lístky pre MHD 18.02.2015 ukončený  

 

rok 2014

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Rekonštrukcia strechy dielne T-BUS 18.07.2014 ukončený Príloha č.1
Dodávka zemného plynu 10.07.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Zdravotná a psychická spôsobilosť pre vodičov 25.06.2014 ukončený  
Dodávka silovej elektrickej energie 10.06.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Odpredaj jazdených trolejbusov 03.04.2014 zrušený Príloha č.1
Príloha č.2
Revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov UTZe 28.03.2014 ukončený Príloha č.1
Príloha č.2
Nákup automatov na predaj cestovných lístkov 19.02.2014 ukončený  
Náter stožiarov trakčného vedenia 12.02.2014 ukončený Príloha č.1

 

rok 2013

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Zabezpečenie stravovacích a nápojových poukážok 18.11.2013 ukončený  
Náhradné diely na trolejbusy 21.10.2013 ukončený Príloha_č.1
Náhradné diely na autobusy MHD 14.10.2013 ukončený Príloha_č.1
Hygienické potreby – poskytnutie dávkovačov/zásobníkov vrátane náplní 07.10.2013 ukončený  
Nákup a dodávka uhlografitových šmýkadiel a kief točivých strojov pre trolejbusy 30.09.2013 ukončený  
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a CBA 08.07.2013 ukončený  
Upratovanie a čistenie vozidiel MHD 20.05.2013 ukončený  
Upratovacie služby v priestoroch DPMŽ 20.05.2013 ukončený  
Nákup a dodávka materiálu pre trakčné trolejbusové vedenie 20.05.2013 ukončený  

 

 rok 2012

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Strážna a bezpečnostná služba pre DPMŽ 29.10.2012 ukončený  
Nákup a dodávka olejov, mazív, prevádzkových kvapalín a prísad 29.10.2012 ukončený  
Úžitkové vozidlo 21.08.2012 ukončený  

 

rok 2011

Názov Zverejnené Stav Prílohy
Pohonné hmoty pre autobusy MHD 13.12.2011 ukončený  
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na dobu štyroch rokov od 01.01.2012 do 31.12.2015 29.11.2011 ukončený  
Náhradné diely na trolejbusy Škoda TR14,15 18.10.2011 ukončený  
Náhradné diely na autobusy MHD 18.10.2011 ukončený  
Poukážky na poskytovanie stravovania a nápojov zamestnancom 18.10.2011 ukončený  

 

 

 

 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.