Náborový príspevok pre nových vodičov

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ) poskytuje odo dňa 10.10.2016 až do odvolania, pre nových zamestnancov - vodičov dopravného prostriedku osôb, náborový príspevok vo výške 1000 EUR.

Podmienky pre poskytnutie náborového príspevku novému vodičovi:

pred nástupom do pracovného pomeru nepracoval posledných 12 mesiacov v DPMŽ ako vodič dopravného prostriedku osôb,
predchádzajúci pracovný pomer v DPMŽ nebol ukončený pre porušenie pracovnej disciplíny,
zotrvá v DPMŽ na pozícii vodič dopravného prostriedku osôb najmenej 1 roky, pričom do tejto doby sa započítava len skutočne odpracovaný čas, nezapočítava sa čas prekážok v práci z dôvodov všeobecného záujmu, čas dôležitých osobných prekážok v práci a ani čas čerpania dovolenky,
náborový príspevok sa vyplatí zamestnancovi v dvoch splátkach a to: 

500 EUR spolu s výplatou mzdy v najbližšom termíne výplaty mzdy po uplynutí skúšobnej doby odpracovanej v DPMŽ, skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca,
500 EUR spolu s výplatou mzdy v najbližšom termíne výplaty mzdy po uplynutí 12 mesciacov v pracovnom pomere v DPMŽ ako vodič dopravného prostriedku osôb.

Náborový príspevok podlieha zdaneniu z príjmu a odvodom poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie.
 

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.