Čo má cestujúci vedieť - Sprievodca MHD

 Sprievodca mestskou dopravou v Žiline SVK sprievodca
 Guide for City transport in Zilina
Samoobslužné otváranie dverí

 V MHD Žilina sa uplatňuje prestupná tarifa a prevádzka, v ktorej je cestujúci povinný:

  • zakúpiť si potrebný počet cestovných lístkov na jednu cestu, resp. predplatný lístok na viac ciest podľa platnej tarify a to mimo vozidla MHD,
  • bezprostredne pri nástupe do vozidla MHD si na lístku vyznačiť v elektronickom označovacom zariadení nastúpenie jazdy, (neplatí pre SMS lístok),
  • mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla MHD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi,

Predaj cestovných lístkov je zabezpečený v predajniach DPMŽ, v zmluvnej sieti dopravcu a v automatoch na predaj cestovných lístkov. Všetky predajné miesta sú označené symbolom. Predplatné lístky na viac ciest sa predávajú výhradne v predajniach DPMŽ. (Zoznam predajných miest.)

Daňový doklad je možné vytlačiť z internetového portálu http://www.smslistky.sk/dpmz/login.php

Cestujúcemu je umožnený, prostredníctvom zadania telefónneho čísla použitého na nákup SMS cestovného lístka a overovacieho kódu, prístup do systému, ktorý obsahuje kompletný zoznam vydaných SMS cestovných lístkov pre dané telefónne číslo. Potvrdením výberu SMS cestovného lístka alebo daného časového obdobia sa zobrazí elektronický daňový doklad, s možnosťou tento si vytlačiť.

Cestujúci má možnosť nahliadnuť do Mestského prepravného poriadku a tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline vo všetkých predajniach DPMŽ a v sídle spoločnosti na Kvačalovej ulici č. 2.

Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov, invalidných vozíkov a zvierat vozidlami MHD v Žiline platia tieto prepravno - tarifné zásady:


tarifa je prestupná (pri použití vybraných cestovných lístkov)

cestovné (dovozné) sa platí mimo vozidla MHD

tarifná sadzba je výkonová v členení na :

  • jednopásmovú (do 5 ľubovoľných po sebe idúcich zástavok v jednom spoji - bez prestupu)
  • dvojpásmovú (neobmedzený počet po sebe idúcich zástavok v jednom spoji - bez prestupu)

tarifná sadzba určuje výšku cestovného a dovozného

Informácie o počte zástavok získa cestujúci na každom vývesnom cestovnom poriadku na zástavke MHD.

Dokumenty na stiahnutie:

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.