Zmena tarify MHD od 01.01.2020

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 01.01.2020 nadobúda platnosť nová Tarifa MHD a to s nasledujúcimi zmenami:

1. ruší sa nárok na bezplatnú dopravu pre študentov odo dňa dovŕšenia 15. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina.

Nárok na bezplatnú dopravu si študenti s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí nemajú žiadny dlh voči mestu Žilina ani voči DPMŽ, môžu uplatniť najneskôr do 31.12.2019.

To v praxi znamená, že študenti, ktorí si uplatnili nárok na bezplatnú dopravu do konca roka 2019 (tzn. do 31.12.2019) budú môcť využívať bezplatnú dopravu aj v roku 2020 a to do dátumu ukončenia platnosti nároku vyznačeného na čipovej karte. Študenti však budú môcť aj naďalej využívať zľavnené cestovné a to za podmienok uvedených v Tarife MHD.

 

2. pre účely Tarify MHD sa mení definícia kategórií "žiak" a "študent" nasledovne:

  • žiak: odo dňa dovŕšenia 6. roku veku do dňa dovŕšenia 16. roku veku (pôvodne do dňa dovŕšenia 15. roku veku),
  • študent: odo dňa dovŕšenia 16. roku veku do dňa dovŕšenia 26. roku veku (pôvodne odo dňa dovŕšenia 15. roku veku).

Touto zmenou v Tarife MHD sa posúva horná veková hranica kategórie "žiak" o jeden rok, čo v praxi znamená, že žiaci, po splnení podmienky trvalého pobytu v Žiline budú môcť využívať mestskú hromadnú dopravu v Žiline bezplatne o jeden rok dlhšie. 

Zároveň dávame do pozornosti, že predmetná zmena tarify nemá vplyv na spôsob preukazovania nároku pri uplatňovaní zľavy a formu preukazovania poskytnutej zľavy pre jednotlivé kategórie cestujúcich.


 

 

- DPMŽ -

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Zúčastnite sa Dňa otvorených dverí DPMŽ, ktorý sa uskutoční 15.9.2018?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť