Návšteva z poľského Lublinu

V utorok 26.11.2019 navštívili Žilinskú univerzitu a zároveň aj Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. zástupcovia z poľského mesta Lublin. Konkrétne išlo o generálneho riaditeľa tamojšieho dopravného podniku (MPK Lublin), riaditeľa spoločnosti, ktorá v Lubline organizuje mestskú dopravu (ZTM Lublin), a taktiež sa návštevy zúčastnil prorektor tamojšej univerzity "Politechnika Lubelska", ktorá má partnerské vzťahy so Žilinskou univerzitou. Samotné stretnutie bolo sprostredkované dekanom fakulty PEDAS, prof. Milošom Poliakom, ktorý sa návštevy v našich pristoroch taktiež zúčastnil.

Účelom návštevy bolo nadviazať kontakty medzi dopravcami, prediskutovať podobné témy, ktoré sa v segmente dopravy v oboch štátoch vyskytujú. Mesto Lublin, podobne ako Žilina, prevádzkuje trolejbusovú dopravu (ako jedno z troch miest v rámci celého Poľska) a taktiež prevádzkuje aj autobusy a elektrobusy. Mesto Lublin je veľké historické mesto, ktoré leží na juhovýchode Poľska s počtom obyvateľom okolo 350 tisíc. Je zároveň aj centrom Lubelského vojvodstva. Prvá písomná zmienka o Lubline pochádza z roku 1198, čo je 10 rokov pred prvou písomnou zmienkou o Žiline.

Hosťom z Lublinu bol predstavený aj projekt Preferencie vozidiel MHD na svetlených križovatkách, ako aj ďalšie projekty, ktoré Dopravný podnik, spolu s Mestom Žilina, plánuje zrealizovať z operačných programov OPII a IROP.

Veríme, že ide o začiatok budúcej významnej spolupráce na odbornej úrovni, ktorá by mohla obom stranám priniesť iný pohľad na fungovanie niektorých technických a odborných oblastí v rámci organizovania a prevádzky verejnej hromadnej dopravy ako aj možné inšpirácie pre skvalitnenie niektorých činností. Zároveň sa budúca spolupráca môže rozšíriť aj na spoluprácu medzi záujmovými združeniami, ktoré majú v oboch štátoch dopravcovia vytvorené.

Naspäť

SK | EN
Nový vyhľadávač spojenia na mybus.dpmz.skPripravujeme pre vás nový eshop.