INVIPO

Chcete mať aktuálny prehľad o doprave v Žiline? Stiahnite si aplikáciu Smart Žilina, prostredníctvom ktorej získate podstatné a zaujímavé on-line dopravné informácie umožňujúce efektívne rozhodovanie pri výbere druhu dopravy alebo trasy.

Aplikácia Smart Žilina bola vytvorená za účelom zlepšenia mobility v meste, zníženiu dopravného zaťaženia, zlepšenia riadenia dopravy, zníženia nehodovosti a negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie. 

Každý používateľ, ktorý si aplikáciu stiahne môže automaticky využívať všetky jej moduly. 

 

VEREJNÁ DOPRAVA

V tejto sekcii nájdete informácie zamerané na mestskú hromadnú dopravu a to konkrétne:

 • aktuálnu polohu vozidla (spoja) vybranej linky na mapovom podklade mesta Žilina,
 • graficky znázornené umiestnenie zastávok MHD.

 

DOPRAVNÉ INFORMÁCIE

Používateľ aplikácie získa prehľad o aktuálnych dopravných informáciách na území mesta Žilina a to konkrétne o:

 • dopravných nehodách,
 • dopravných uzáveroch a obmedzeniach,
 • obmedzeniach na prístupovýchcestách,
 • obmedzeniach na výjazdových cestách,
 • dopravných obmedzeniach a zákazoch,
 • obmedzeniach priechodu,
 • obmedzenia veľkosti a hmotnosti,
 • prácach na ceste.

 

KAMERY

Používateľ aplikácie získa prehľad o aktuálnej dopravnej situácii na deviatich (nižšie uvedených) svetelne-riadených križovaktách a to prostredníctvom náhľadov z kamier.

 • Veľká okružná - Hálkova
 • Veľká okružná - Komenského
 • Veľká okuržná - Nám. Ľudovíta Štúra
 • Veľká okružná - Vojtecha Spanyola
 • Veľká okružná - Predmestská
 • Komenského - Suvorovova
 • Juraja Fándlyho - Vojtecha Spanyola
 • PHM Tesco - SAD
 • Košická - Nemočničná

 

ÚROVEŇ DOPRAVY

Používateľ získa informácie o aktuálnej úrovni dopravy v Žiline resp. časoch zdržania na jednotlivých dopravných úsekoch v dôsledku vzniknutých kongescií.

 

Aplikácia vznikla v rámci projektu Preferencia vozidiel MHD na svetelných križovatkách v meste Žilina, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020.

 

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Zúčastnite sa Dňa otvorených dverí DPMŽ, ktorý sa uskutoční 15.9.2018?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť