Prijímanie pripomienok k plánovaným zmenám

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. pokračuje v spolupráci s cestujúcou verejnosťou pri tvorbe cestovného poriadku. V termíne od 1.4.2014 do 19.7.2015 sme prijímali podnety od cestujúcich na úpravu cestovného poriadku, pričom celkový počet prijatých návrhov bol 17. Všetky návrhy boli dôkladne spracované, vyhodnotené a následne rozdelené do troch skupín: nerealizované návrhy,  návrhy v štádiu riešenia a plánované zmeny cestovného poriadku.

Plánované zmeny cestovného poriadku jednotlivých liniek sú k nahliadnutiu sekcii „Plánované zmeny v MHD“. Až do 30. augusta 2015 môžu cestujúci vyjadriť svoj názor na konkrétnu plánovanú zmenu cestovného poriadku a to prostredníctvom elektronického formulára.

Týmto spôsobom by sme chceli zdôrazniť, že nás zaujíma nielen odmietavé stanovisko k plánovanému návrhu, ale aj súhlasný postoj.

Cieľ tohto pripomienkového konania má dva rozmery: získanie informácií o počte cestujúcich, ktorým daná zmena zlepší, prípadne nezmení, doterajšie dopravné spojenie a získanie informácii o počte cestujúcich, ktorých by sa konkrétna zmena negatívne dotkla v podobe znemožnenia prepravy. 

V prípade, že cestujúci nebude súhlasiť s plánovanou úpravou cestovného poriadku je potrebné, aby vo formulári jednoznačne špecifikoval dôvod nerealizovania danej úpravy.

Zároveň dávame do pozornosti, že akceptované formuláre budú iba tie, ktoré budú mať správne vyplnené nasledovné náležitosti:

  • meno,
  • priezvisko,
  • adresa,
  • kontakt,
  • kategória,
  • číslo zmeny,
  • súhlas / nesúhlas,
  • dôvod nesúhlasu.

Výsledkom prieskumu bude porovnanie počtu súhlasných a odmietavých stanovísk od cestujúcich k danej zmene, ako aj zváženie relevantnosti dôvodov odmietavých stanovísk. Na základe týchto informácií DPMŽ rozhodne, či sa bude konkrétna plánovaná zmena cestovného poriadku realizovať alebo bude zamietnutá. 

 - DPMŽ -

Naspäť

Želáte si dostávať aktuálne informácie? Prihláste sa do mailinglistu alebo využite odber správ pomocou RSS.

Zúčastnite sa Dňa otvorených dverí DPMŽ, ktorý sa uskutoční 15.9.2018?

Archív ankiet
en English version
Vyhľadanie spojenia
Vymeniť